Mitä Sauna-valmennus on?

Se on selkeä, toistettava, ratkaisukeskeinen ja nopea prosessi itseohjautuvan ryhmätyön avuksi. Saunassa ei puhuta vaan kirjoitetaan, joten Sauna poistaa ryhmädynamiikan häiriöt. Kaikki osallistujat saavat ajatuksensa kuuluviin tasa-arvoisesti. 

Saunan perusteesejä

Äänettömyys ja rauhalisuus

 • jokainen uppoutuu itseensä, poistetaan ryhmäpainetta. 
 • toimitaan hitaasti, keskittyen ja toisten työtä kunnioittaen

Toiminnan tarkka ja ohjattu protkolla

 • vapauttaa sosiaalisesta paineesta ja tottumuksista, antaa turvaa. 
 • paras kasvualusta ajatuksille on turvallisuus ja rajatut mahdollisuudet 
 • osallistuja pääsee eroon opitusta "tämä on turhaa ja naurettavaa" -ajattelusta. Oikeutus "tyhjiin ajatuksiin" 

Sauna-valmennus sopii esimerkiksi seuraaviin yrityksen tai yhteisön tarpeisiin

 • henkilöstön hyvinvoinnin kehitys
 • tuotekehitys
 • käynnissä olevan projektin tuoreistus
 • yrityksen tulevaisuuden strategiat
 • yrityksen asiakasrajapinnan tai yrityksen alihankkijan väliset ongelmat
 • henkilökunnan asiakasymmärryksen lisääminen

Saunassa jätetään tittelit pois.