Mitä Sauna on?

Se on selkeä, toistettava, ratkaisukeskeinen ja nopea prosessi itseohjautuvan ryhmätyön avuksi. Sauna poistaa ryhmädynamiikan häiriöt, kaikki osallistujat saavat äänensä kuuluviin. Työskentely lähipäivinä tapahtuu hiljaisuudessa, ilman digitaalisia apuvälineitä.

Saunassa ei pelleillä, vaan seurataan tarkkaa protokollaa. Tässä muutama valmennuksen peruselementti ja selitykset, miksi niin toimitaan:

Puhumattomuus = jokainen uppoutuu itseensä, poistetaan ryhmäpainetta

Monotoniset alkutehtävät = auttaa rauhoittumaan, poistaa stressiä

Tehtäväpapereiden rypistäminen ja heittäminen = anarkismi ja nauru, vapaan ajattelun peruselementit

Ajatusten koostaminen seinälle suhteessa aikaan ja realismiin = suuren kokonaisuuden hahmottaminen visuaalisesti samalla arvioiden milloin se on mahdollista toteuttaa ja kuinka kaukana ajatus on todellisuudesta

Lyhyet, kirjoitetut lauseet = jokainen osallistuja saa itsensä kuuluviin

Paperien repiminen, käsin kirjoittaminen = fyysinen kamppailu lisää aivojen aktiivisuutta

  • Repimisen ja kirjoittamisen äänet luovat rytmiä, rytmi auttaa keskittymään sekä parantaa vireystilaa

  • Äänet aktivoivat emootiota loogisen aivopuolen avuksi

  • Äänet ja repiminen rentouttaa, lupa käyttäytyä "väärin"

Toiminnan tarkka, ohjattu protkolla = vapauttaa sosiaalisesta paineesta ja tottumuksista, antaa turvaa. Paras kasvualusta uusille ajatuksille on turvallisuus ja rajatut mahdollisuudet

Liikkuminen työpöydän ja koosteseinän välillä = fyysinen toiminta terästää ajattelua

Lyhyet lauseet = kirjoittaja löytää omalle ajattelulle uusia, monitulkintaisia näkökulmia. Lukija pääsee katsomaan oman laatikonsa ulkopuolelle, myös monitulkintaisesti

Neljännen saunavuoron päättyessä = jokaisella saunojalle on selkeä työtehtävä mitä viedä eteenpäin

Sauna-valmennus sopii esimerkiksi seuraaviin yrityksen tai yhteisön tarpeisiin

  • henkilöstön hyvinvoinnin kehitys
  • tuotekehitys
  • käynnissä olevan projektin tuoreistus
  • yrityksen tulevaisuuden strategiat
  • yrityksen asiakasrajapinnan tai yrityksen alihankkijan väliset ongelmat
  • henkilökunnan asiakasymmärryksen lisääminen

Saunassa jätetään tittelit pois.