https://linktr.ee/seppa

Kaikessa taiteellisessa työskentelyssäni virheet ja sattumat toimivat luovana elementtinä, joista prosessin kautta muodostuu valmis teos.